Ofte kan det være vanskelig å vurdere volum ut fra avfall som ligger på en henger.

Varehenger 1,2 m3
Har du en slik henger med kassemål 144x242x35 cm, kan du måle m3 slik:
1,44 x 2,42 x 0,35 = 1.219 m3.  

Eller du kan tenke deg en stor terning som måler 1m på alle sidene, slik:

Bilde av en kube som viser 1m3 Så mye er 1m3 med mann