Ønsker du å bytte størrelse på din beholder, må du ta den med til Dal Skog. Det er fint om den leveres rengjort.

Er beholderen skadet, kan du melde skaden elektronisk til oss, og vi vil sende noen ut for å bytte beholdere. Skadede beholdere trenger man ikke å rengjøre.