Ønsker du å bytte størrelse på din beholder, må den/de gamle rengjøres og tas med til Dal Skog. Dersom du ikke får rengjort beholderen selv, kan vi gjøre det for deg for kr. 100,-/stk.

Er beholderen skadet, kan du melde skaden elektronisk til oss, og vi vil sende noen ut for å bytte beholdere. Skadede beholdere trenger man ikke å rengjøre.