For deg med egen beholder: 

Knyt en hvilken som helst tom pose på mat- og restavfallsbeholderen og du får en ny rull med grønne poser ved neste tømming.

Knyt en hvilken som helst pose på papirbeholderen for å få en ny rull med retursekker for plastemballasje ved neste tømmedag.

Husk: Det er hvilken dunk du knyter posen på, som er avgjørende for hva du får av poser/sekker.

Det er også mulig å hente grønne poser i en del utvalgte matbutikker. 

 

For dere med felles beholdere/avfallsbrønner:

Ta kontakt med styret eller vaktmester. De kan bestille flere poser og sekker via våre nettsider.