For deg med egen beholder: 
Knyt en tom grønn pose på mat- og restavfallsbeholderen
og/eller en tom blank sekk på papirbeholderen for å få ny rull neste tømmedag. Er du tom for grønn pose/blank sekk, bruk en annen pose.

Poser og sekker kan også hentes ved kommunenes servicekontor/torg (med unntak av hos Ullensaker kommune) eller hos ØRAS på Dal Skog.

For dere med felles beholdere/avfallsbrønner:
Ta kontakt med styret eller vaktmester. De kan bestille flere poser og sekker via våre nettsider.