For deg med egen beholder: 
Knyt en tom grønn pose på mat- og restavfallsbeholderen og/eller en tom blank sekk på papirbeholderen for å få ny rull neste tømmedag. Er du tom for grønn pose/blank sekk, bruk en annen pose - men husk altså å knyte på "riktig" dunk.

Poser og sekker kan også hentes ved kommunenes servicekontor/torg (gjelder for Hurdal og Eidsvoll kommune) eller hos ØRAS på Dal Skog.

I forbindelse med høytider har vi gjerne kjørt "Grønn-pose-kampanje" hvor du kan hente grønne poser i en del utvalgte matbutikker. 

Bor du i Nannestad kommune, kan du hente grønne poser hos KIWI Teiealleen.

For dere med felles beholdere/avfallsbrønner:
Ta kontakt med styret eller vaktmester. De kan bestille flere poser og sekker via våre nettsider.