Vi anmoder om at døde snegler graves ned i egen hage, der de komposteres naturlig. 

Dersom du vil komme til gjenvinningsstasjonen med brunsnegler, kastes disse i samme beholder som "hagerømlinger"/uønskede plantearter. Det er gratis å levere døde snegler.

Brunsnegler skal IKKE kastes i den grønne posen fordi det ikke er å regne som matavfall. I tillegg er det i mange tilfeller brukt giftige kjemikalier for å drepe sneglene, og det ønsker vi ikke inn i prosessen for produksjon av matjord.

Sneglene ønskes ikke i restavfallsposene hjemme, da dette griser til renovasjonsbiler og sorteringsanlegg som følge av at posene kan sprekke i komprimeringen.