Asbest (eternitt) er ikke miljøfarlig ved lagring, men helsefarlig ved innånding. Asbest som leveres til gjenvinningsstasjonen skal derfor være innpakket i plast, lagt på pall og merket "Asbest". Dersom man ønsker å levere mye på én gang, bør man gi oss beskjed i forveien.

På grunn av faremomentene med å utsette seg for asbeststøv, anbefaler Arbeidstilsynet at også privatpersoner bruker personlig verneutstyr (maske/briller/hansker) ved håndtering av asbest.

Mindre mengder (0 – 25 kg):

  • Har du kun litt (eks. verandakasser, biter) skal disse leveres innpakket i kraftig plastemballasje, gjenteipet og merket m/ ”asbest”.
  • I kundemottaket får du nærmere henvisning om hvor dette skal legges.

Større mengde (pallstørrelse):

  • Asbestavfallet skal være stablet på pall.
  • Stabelen skal være pakket inn i 2 lag plast av typen ”bygningsplast”. Plasten skal være rundt hele stabelen - også under.
  • Alle skjøter og bretter skal være tapet med sterk teip.
  • Merkes tydelig "Asbest".
  • Anbefalt makshøyde på pallen er 1 m.

På området spesielt avsatt for dette, vil vi være behjelpelige med å løfte pallen av med vår gaffeltruck/hjullaster.