Asbest (eternitt) er ikke miljøfarlig ved lagring, men helsefarlig ved håndtering. Asbest som leveres til gjenvinningsstasjonen skal derfor være innpakket i plast og lagt på pall eller liknende. 

På grunn av faremomentene med å utsette seg for asbeststøv, anbefaler Arbeidstilsynet at også privatpersoner bruker personlig verneutstyr (maske/briller/hansker) ved håndtering av asbest.