Årsaker 
Renovasjonsbilen er inne for å tømme, vær- og kjøreforhold, sykdom, overfylt beholder, eller at beholder ikke er satt frem på hentedag. 

Beholderne er ikke trillet frem
Det kan også bli enkelte forskyvninger av hentedager og tider i forbindelse med høytider og røde dager. Renovatørene vil kunne hente tidligere på morgenen enn normalt på disse dagene.  Må du trille frem beholderne, er det lurt å gjøre dette kvelden i forveien.