Avskårne blomster og potteplanter er riktignok biologisk nedbrytbart, men må helst kastes i hageavfallet eller i egen kompost hvis du har det.  Hvis ikke, sorteres dette som restavfall. 

Dette gjøres fordi planter ikke produserer metan. Derfor ønskes ikke planteavfall inn i en biogass-produksjon. Dels kan det være en del rester av sprøytemidler som heller ikke er ønskelig i en slik produksjon.