På gjenvinningsstasjonen tar vi ikke imot avfall i sorte sekker. Dersom en kunde kommer med sorte sekker, får de mulighet til å sortere ut avfall over i gjennomsiktige sekker. Vitsen med dette er å få ut eventuelle gjenvinnbare avfallstyper fra de sorte sekkene.

Man skal altså ikke bare helle over avfallet  - da er vi like langt.  Dersom sekken for eksempel inneholder alt fra klær, elektriske artikler, aviser og flasker, skal avfallet ut og sorteres.  Det som blir igjen, som ikke kan gjenvinnes (restavfall), legges i en blank sekk for avlevering i rundellen hos oss.