Ja.


Hageavfall skal uansett tømmes ut av sekker, nett, bilhengere osv så her kan du godt bruke svarte sekker. Det finnes en egen konteiner i hageavfallsmottaket hvor du kan kaste sekker etter bruk.