Nei. Skal man levere avfall i sorteringsrundellen, må man betale for dette i form av brukerbetaling. 

Vi anbefaler heller å fylle opp beholderne hjemme, eller ta det med neste gang man skal levere avfall til gjenvinningsstasjonen.