Ja, det gjør vi, men fra 1.1.2018 får man kr 3.000,- i vrakpant ved levering av campingbil/-vogn til et bilopphuggeri. Dersom du likevel ønsker å levere til oss, koster det imildertid noen kroner. 
Da veier vi campingvognen inn over vekt. Det er vanskelig å gi en eksagt pris på forhånd, da vekten kan variere fra vogn til vogn.