Ja, det gjør vi. Det koster imildertid noen kroner å levere den, og da veies campingvognen inn over vekt. Det er dermed vanskelig å si noe om pris på forhånd, da vekten kan variere fra vogn til vogn. Ta i såfall kontakt.