Gjenvinningsstasjon
​Kommunene har en sentral miljøstasjon på Dal Skog, som eies og driftes av ØRAS IKS. Alt du ikke får plass til av avfall i din beholder hjemme, samt farlig avfall og EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) kan du levere til gjenvinningsstasjonen. Vi tar ikke imot smitte/risikoavfall, sprengstoff og udetonert fyrverkeri.

Deponier
Avfall som ikke kan sendes til gjenvinning, blir lagt på deponi, hvor det blir liggende til evig tid. Tenk deg derfor nøye om, om ditt avfall kan gjenvinnes eller brukes på nytt, før det kastes i vår deponikasse.

Renseanlegg
Alt regnvann/smeltevann som renner igjennom deponiene, blir grundig renset før det slippes tilbake til naturen.

Sorteringsanlegg
Selv om du blander grønne matavfallsposer og vanlige butikkposer i din beholder, blir dette sortert fra hverandre i vårt sorteringsanlegg.

Komposteringsanlegg
Her produseres næringsrik hagejord, laget på innbyggernes matavfall og hageavfall.

Fyringsanlegg
Alt ubehandlet treverk som kundene leverer til oss, blir brukt til oppvarming av bygningsmassene på området. Bare oppvarming av skolestua, gir ØRAS en strømbesparelse på ca. 500.000,- kroner i året.

Mobil gjenvinningsstasjon
I ukene 19 og 38 avholdes "Mobil gjenvinningsstasjon" ved Gamle kommunen i Hurdal. Hit kan Hurdals innbyggere levere kildesortert avfall på lik linje som ved anlegget på Dal Skog bare at det betales et fast inngangsgebyr på den mobile stasjonen.

Avfall på rett veg sparer miljøet og holder verdifulle ressurser i kretsløpet -
                                                            sier Trym Denvik, daglig leder i ØRAS