Idéen bak ombruksteltet på Dal Skog, har vært at publikum kunne sette igjen brukbare møbler og gjenstander kostnadsfritt, og videre hente ut gratis ting til eget forbruk.

Nå har ØRAS valgt å sette det hele i system, og bruktbutikken OMGJØRAS vil åpne sommeren 2017. Vi vil annonsere når dørene åpnes. Følg med på våre nettsider og facebook-sider.

Overskuddet vil ØRAS gi til lokale lag og foreninger.

Takk for at du gir dine ting til oss!