Påmelding ØRAS skolen 2017/2018 - Frist 25.08.2017

Klassetrinn:*    
Semester:*  
Vi ønsker besøkstidspunkt  

Nettstedet vårt bruker kryptering med https:// som sikrer en trygg datakommunikasjon mellom oss og deg som bruker. Vi lagrer innsendt skjema med dine opplysninger i 90 dager. 


Vi minner om at skolen selv er ansvarlig for å bestille og legge ut for transport.

ØRAS refunderer de faktiske kostnadene ifm transporten til og fra ØRAS, men dog innen rimelighetens grenser. Kopi av faktura kan vedlegges elektronisk skjema om "Refusjon av reisekostnader".

Husk at gratis materiell til undervisningen kan bestilles direkte hos www.miljøskole.no.

Velkommen til oss på Dal Skog.