ØRAS Park- og anleggsjord er en luftig kompostjord basert på hageavfall, hestegjødsel, sand og biorest fra renseanlegg. 

Jorda passer perfekt til større parkområder, skråninger og grøfter men bør ikke brukes til surjordsplanter da disse krever en lavere pH-verdi. Park- og anleggsjorda er ikke egnet for dyrking av mat, og må minst ligge i 3 år før den kan benyttes til dette (Gjødselvareforskriftens paragraf 25).

I likhet med de andre jordproduktene fra oss, er også denne jorda torvfri. Komposten overholder kvalitetsklasse 1 basert på innhold av tungmetaller.

Leveranser av park- og anleggsjord er allerede godt i gang. Ta kontakt med oss for veiledning og informasjon dersom du planlegger å anlegge større parkområder eller benytt skjemaet i menyen til høyre om du ønsker å bestille.

Utsalg og produksjonssted: Miljøstasjon Dal Skog
Salgstid                                  : April - oktober