Jorda passer perfekt til større parkområder, skråninger og grøfter men bør ikke brukes til surjordsplanter da disse krever en lavere pH-verdi. Park- og anleggsjorda er ikke egnet for dyrking av mat, og må minst ligge i 3 år før den kan benyttes til dette.

I likhet med de andre jordproduktene fra oss, er også denne jorda torvfri. Komposten overholder kvalitetsklasse 1 basert på innhold av tungmetaller.

Leveranser av park- og anleggsjord er allerede godt i gang. Ta kontakt med oss for veiledning og informasjon dersom du planlegger å anlegge større parkområder eller benytt skjemaet nedenfor om du ønsker å bestille.

Utsalg og produksjonssted: Miljøstasjon Dal Skog
Salgstid                                  : April - oktober