ØRAS Park- og anleggsjord er en kompostjord basert på hageavfall, hestegjødsel, sand og slam fra renseanlegg. 

Jorda passer perfekt til større parkområder, skråninger og grøfter. Den gir god næring i lang tid og har god dreneringsevne. Kompostjorda overholder kvalitetsklasse 1 basert på innhold av tungmetaller.

Mrk: Denne jorda er ikke egnet for dyrking av mat de 3 første årene (Gjødselvareforskriftens paragraf 25).

Leveranser av park- og anleggsjord er allerede godt i gang. Ta kontakt med oss for veiledning og informasjon dersom du planlegger å anlegge større parkområder eller benytt skjemaet i menyen til høyre om du ønsker å bestille.

Utsalg og produksjonssted: Miljøstasjon Dal Skog
Salgstid                                  : April - oktober