Vi har separate konteinere for plastfolie og plastkanner. Det er fordi disse avfallstypene sendes til forskjellige anlegg.

I konteiner for plastfolie kan du kaste f.eks:

  • Bobleplast
  • Bygningsplast
  • Bæreposer
  • Tomme plastsekker
  • Huminalsekker/gjødselsekker/jordsekker
  • Møbelfolie

I konteiner for plastkanner kan du kaste f.eks:

  • Gjennomsiktige dunker
  • Gjennomsiktige saftkanner
  • Spylevæskekanner
  • Andre gjennomsiktige kanner av plast

Kanner og dunker må være tomme og rengjort. Fargede og tomme oljekanner leveres til farlig-avfallsmottaket

Det er gratis å levere plastfolie og kanner på gjenvinningsstasjonen.