Vi har separate konteinere for plastfolie og plastkanner. Det er fordi disse avfallstypene sendes til forskjellige anlegg.

I konteiner for plastfolie kan du kaste f.eks:

  • Bobleplast
  • Bygningsplast
  • Bæreposer
  • Tomme plastsekker
  • Huminalsekker/gjødselsekker/jordsekker
  • Møbelfolie

Plastfolie leveres via RagnSells til Norfolier, Folldal og blir til nye plastprodukter.

I konteiner for plastkanner kan du kaste f.eks:

  • Gjennomsiktige dunker
  • Gjennomsiktige saftkanner
  • Spylevæskekanner
  • Andre gjennomsiktige kanner av plast

Plastkanner leveres via RagnSells til Tyskland der de blir til nye plastprodukter.

Kanner og dunker må være tomme og rengjort. Fargede og tomme oljekanner leveres til farlig-avfallsmottaket.

Det er gratis å levere plastfolie og kanner på gjenvinningsstasjonen.