ØRAS Bed- og pottejord er en næringsrik og torvfri kompostjord for planter og grønnsaker.
Jorda er produsert på kompostert matavfall og hageavfall fra husholdninger, og tilsatt sand og hestegødsel for en luftigere konsistens. 

Kompostjord er et naturlig, miljøvennlig og effektivt alternativ til torvbaserte produkter og er full av langtidsvirkende næringstoffer og nyttige mikroorganismer. Dette er gunstig for plantene og kan gjøre bruk av kunstgjødsel overflødig.

ØRAS Bed- og pottejord egner seg like godt til ompotting av inneplanter. I likhet med med ØRAS Hagejord, er også bed- og pottejorda produsert under samme prosess som er godkjent av Mattilsynet. Jordproduktene tilfredsstiller dermed de kravene som er satt til bruk for økologisk dyrking.

Jorda anbefales ikke til surjordsplanter som asalea og rhododendron. ØRAS Bed- og pottejord selges først og fremst i sekker på 20 liter, men kan også bestilles i større kvanta fra 2 m3.

Utsalg og produksjonssted: Miljøstasjon Dal Skog
Salgstid                                  : April - oktober