Hva koster det for næringsdrivende å levere avfall på Dal Skog?

Fra 1. april 2019 betaler næringskunder kr. 100,- + mva. i brukerbetaling for levering av følgende avfallstyper:

  • Papp/papir/kartong
  • Plastfolie/kanner/
  • Metall/jern
  • Næringselektro og ordinært EE-avfall

Øvrige avfallstyper er betalingsvare, og prisene finner du i prislisten til høyre.

Alle lass som leveres over vekt blir kontrollert. Vi ilegger et sorteringsgebyr pr. avfallsleveranse for feilsortert avfall levert på sorteringsplata.

Feilsortert avfall kan være farlig avfall eller EE-avfall som skal leveres på særskilte plasser på gjenvinningsstasjonen eller på anvist plass på deponiet. 

Våre gebyrer:

  • Sorteringsgebyr pr. lass - kr. 1562,50 inkl.mva.
  • Deklarasjonsgebyr pr. stk - kr. 125,- inkl.mva
  • Gebyr papirdeklarasjon pr. stk. kr. 1250,- inkl.mva