Hva koster det for næringsdrivende å levere avfall på Dal Skog?

Følgende avfallstyper er gratis å levere for næringskunder:

  • Papp/papir/kartong
  • Plastfolie/kanner/
  • Metall/jern
  • Næringselektro og ordinært EE-avfall

Øvrige avfallstyper er betalingsvare, og prisene finner du i prislisten til høyre.

Alle lass som leveres over vekt blir kontrollert. Vi ilegger et sorteringsgebyr pr. avfallsleveranse for feilsortert avfall levert på sorteringsplata.

Feilsortert avfall er farlig avfall eller EE-avfall som skal leveres på særskilte plasser på gjenvinningsstasjonen eller på anvist plass på deponiet. 

Våre gebyrer:

  • Sorteringsgebyr pr. lass - kr. 1562,50 inkl.mva.
  • Deklarasjonsgebyr pr. stk - kr. 125,- inkl.mva
  • Gebyr papirdeklarasjon pr. stk. kr. 1250,- inkl.mva