Mye er gratis å levere for husholdningene ettersom avfallshåndteringen gjennom ØRAS delvis er finansiert gjennom renovasjonsgebyret som abonnentene betaler gjennom kommunale avgifter. Men, dersom privatkunder kommer med mer enn 3mavfall, regnes de som næringskunder og skal betale etter egne satser.

Disse avfallstypene koster det penger å levere:

Brennbart avfall
Avfall som sendes videre til forbrenning, er en utgiftspost for ØRAS. Det betyr at også våre kunder må betale for dette. Det vil altså lønne seg å sortere ut avfall som kan bli til noe nytt eller gå til gjenbruk, istedenfor å kaste dette som brennbart avfall/restavfall.

Stoffmøbler og madrasser
Madrasser og ødelagte møbler, som består av stoff/skinn/skai osv., er å regne som brennbart avfall. Av praktiske årsaker har vi etablert en egen konteiner for disse volumiøse gjenstandene, men prismessig vil det koste omtrent det samme som å levere brennbart avfall. Brukbare møbler derimot, kan leveres gratis til gjenbruk.

Porselen, keramikk, isolasjon og takpapp m.m
Dette er avfall som ikke kan gjenvinnes på noen måte, og som dessverre må legges på deponi (søppelfyllinga) hvor det blir liggende for evig og alltid. Herunder kommer også avfallstyper som krystall, speil, herdet glass (ildfaste former og peisglass). Vurdér derfor om slikt avfall kan leveres til gjenbruk.

Dekk
ØRAS i alle år tatt imot dekk fra traktorer, lastebiler, personbiler, sykler, mopeder, tilhengere osv. Dette har vært en ekstraservice, og siden ØRAS ikke er en ren dekkforhandler, er dette en avfallstype det skal betales for.  Ta kontakt med en dekkleverandør, hvis du vil levere dekkene dine kostnadsfritt.