Det er kommunene, med hjemmel i Forurensingslovens (FL) § 30, som har plikt til å sørge for innsamling av husholdningsavfall ute hos abonnent. Det vil si, at dersom du ikke får tømt beholderne dine, må du kontakte din kommune.

Det er også kommunene, i samarbeid med renovatøren, som har oversikt over alle rutenumre for innhenting av avfall. Dersom du ikke kjenner ditt rutenummer, kan du kontakte kommunen din (eller smugtitte på naboens beholder).

Hva du selv må bringe til gjenvinningsstasjon eller til returpunkter

  • Dersom du har overfylte beholdere, plikter ikke renovatøren å tømme disse - og du må selv sørge for å levere overskuddsavfallet til gjenvinningsstasjonen.
  • Avfall du ikke får plass til i beholderne hjemme, leveres til gjenvinningsstasjonen.

Det koster kr. 100,- i brukerbetaling hver gang man skal levere avfall i rundellen på Dal Skog. Da kan det være lurt å vurdere en større beholder til restavfallet hjemme. Du som bor i Eidsvoll og Nannestad kommune kan ha valgfri størrelse på papirbeholderen til samme pris.

Åpningstider på Dal Skog for private husholdninger