Det er kommunene, med hjemmel i Forurensingslovens (FL) § 30, som har plikt til å sørge for innsamling av husholdningsavfall ute hos abonnent. Det vil si, at dersom du ikke får tømt beholderne dine, må du kontakte din kommune.

Det er også kommunene som sammen med renovatøren har oversikt over alle rutenumre for innhenting av avfall. Dersom du ikke kjenner ditt rutenummer, kan du kontakte kommunen din (eller smugtitte på naboens beholder).

Hva du selv må bringe til gjenvinningsstasjon eller til returpunkter

  • Dersom du har overfylte beholdere, plikter ikke renovatøren å tømme - og du må selv sørge for å levere overskuddsavfallet til gjenvinningsstasjonen.
  • Større typer/mengder avfall du ikke får plass til i beholderne hjemme, leveres til gjenvinningsstasjonen.

Åpningstider på Dal Skog for private husholdninger