Slik sorterer du etter loppemarkedet

Øremerk en bil med tilhenger til hver av de følgende avfallstypene:

Alt av klær,sko og tekstiler
Metall
Papp/Papir
Hardplast
EE-avfall