Private husholdninger kan levere inntil 3m3 avfall pr. leveranse på Dal Skog.

Avfallsmengder større enn 3m3 regnes som næringsavfall og skal veies inn over vekt. Da skal det betales etter egne satser. (PDF, 207KB)

Privatkunder kan levere inntil 2 gjennomsiktige sekker med restavfall gratis (av leveransen på inntil 3m3), dersom resten av leveransen kan sorteres kostnadsfritt.