I 2019 innførte vi brukerbetaling på kr. 100,- for levering av avfall i sorteringsrundellen.

Inkludert i denne betalingen kan du kaste inntil 2 gjennomsiktige sekker med restavfall og 4 dekk (m/u felg). Restavfallsmengder utover dette, leveres til egne priser.

Også næringskunder skal betale for levering av avfall, enten i form av brukerbetaling på kr. 100,- + mva. eller etter egne satser.