Åpningstider

Hverdager : 12 - 17
Torsdager  : 12 - 20
Lørdager    :   9 - 15

"Først-til-mølla"

Varer kan du levere
utenom åpningstid.
Henv.kundemottak.