Rutenummer finner du på en rund lapp på din beholder.

Bilde av rutenummerlapp

Ta kontakt med din kommune dersom du ikke vet rutenummeret ditt.

Siste siffer i ditt rutenummer forteller hvilken ukedag det tømmes hos deg.

Mandagsruter slutter med 1, tirsdagsruter med 2 osv.