ØRAS visjon
Sammen med deg, får vi avfallet på rett vei!

ØRAS slagord
"Avfall på rett vei"

ØRAS verdier
Ø = Økonomisk
R = Raus
A = Ambisiøs
S = Synlig