For hver kilo plastemballasje
     som gjenvinnes, reduseres
     CO2 utslippene med 1,5 –
     2,5 kg (avhengig av plasttype
     og energikilde).