Vi bruker ikke torv i produktene våre

Basis i flere produkter er matavfall fra abonnenter på øvre Romerike og hageavfall levert til gjenvinningsstasjonen

ØRAS har produsert jord siden 2005