Takk for det gode arbeidet som gjøres av våre innbyggere  !

Gjenstander til bruktbutikken

2016 ble et år fylt med forventninger til videre drift. Oppgradering av selve sorteringsanlegget ble igangsatt som det største prosjektet på Dal Skog i fjor. Planer for etablering av ny bruktbutikk kom på bordet og enda flere ble ansatt. ØRAS har etterhvert blitt kjent for sitt gode arbeidsmiljø, og medarbeiderne blir sett på som selskapets viktigste ressurs. 

Tilflytningen til ØRAS-regionen øker stadig, og dermed var det gledelig å kunne registrere en nedgang på hele 11 kg avfall pr. innbygger i fra 2015-2016. Målsettingen om å nå EU's krav til 50% gjenbruk og materialgjennvinning innen 2020, har vi forlengst nådd i vår region.  (Norge ligger på rundt 35%). Selv om tallene for 2016 viser et resultat på akkurat 50% (49% materialgjenvinning og 1% ombruk), har vi ikke kunnet regne med alt av møbler og gjensstander som ble hentet fra ombruksteltet. Det er derfor grunn til å tro at dette tallet vil bli vesentlig høyere i 2017.

Vi takker alle innbyggere for det gode kildesorteringsarbeidet som blir gjort, og gleder oss til nye spennende år på Dal Skog.