ØRAS tar ikke imot slakteavfall, men jaktlag og private som har større mengder slakteavfall kan kontakte Norsk Protein AS for å få mer informasjon rundt håndteringen av avfallet.

Norsk Protein AS
Smiuhagan 25
2323 INGEBERG
Epost: kundeservice@norskprotein.no
Tlf: (+47) 62 55 00 40

Liten mengde slakteavfall, kan graves ned på plasser som hindrer avrenning fra kadaver - f.eks inne på flat skogbunn.

Skadet vilt - 
Kontakt viltnemda i din kommune.

Viltnemda i Ullensaker  : 911 71 735

Viltnemda i Nannestad : 906 60 006

Viltnemda i Eidsvoll       : 915 99 450

Viltnemda i Hurdal        : 950 56 886