Styret i ØRAS velges for en periode på 4 år, hvor styreleder og styrets nestleder velges for 2 år av gangen. For 2016/2020 utgjør disse styret i ØRAS:

Styreleder
- Johan Jørstad, Ullensaker

Nestleder  
- May-Britt Rognstad, Hurdal

Styremedlemmer 
- Torild K. Altenborn, Eidsvoll
- Raymond Willy Wold-Schätzer, Nannestad
- Terje Johansen (Ansattes representant)

Varamedlemmer
- Torstein Owe, Eidsvoll
- Andreas Solberg, Hurdal
- Marianne Moltke-Hansen, Nannestad
- Ingfrid Oddveig Tveit, Ullensaker
- Nina Riiser (Ansattes representant)
 

Representantskapet i ØRAS

Disse representantene utgjør rep.skapet for 2016 - 2020:

Medlemmer fra Ullensaker kommune:
Tom Staahle                  vara: Willy Kvilten
Nina Ellingsen               vara: Trond Fjell

Medlemmer fra Nannestad kommune
Hans Thue                      vara: Karl Henrik Laache
Anette Struve Øistad    vara: Laila Karlsen           

Medlemmer fra Eidsvoll kommune
John-Erik Vika                vara: Einar Madsen
Olav Resaland               vara: Anders Klaseie         

Medlemmer fra Hurdal kommune
Runar Bålsrud,              vara: Gunne Morgan Knai
Iver Solsrud                   vara: Tor-Andre Andreassen