Styret i ØRAS velges for en periode på 4 år, hvor styreleder og styrets nestleder velges for 2 år av gangen. For 2016/2020 utgjør disse styret i ØRAS:

Styreleder
- Johan Jørstad, Ullensaker

Nestleder  
- May-Britt Rognstad, Hurdal

Styremedlemmer 
- Torild K. Altenborn, Eidsvoll
- Raymond Willy Wold-Schätzer, Nannestad
- Terje Johansen (Ansattes representant)

Varamedlemmer
- Torstein Owe, Eidsvoll
- Andreas Solberg, Hurdal
- Marianne Moltke-Hansen, Nannestad
- Ingfrid Oddveig Tveit, Ullensaker
- Nina Riiser (Ansattes representant)
 

Representantskapet i ØRAS

Disse representantene utgjør rep.skapet for 2016 - 2020:

Medlemmer fra Ullensaker kommune:
Tom Staahle  (Frp)                vara: Willy Kvilten (H)
Hans Jørgen Borgen (H)      vara: Trond Fjell (Frp)

Medlemmer fra Nannestad kommune
Hans Thue  (A)                      vara: Karl Henrik Laache (Sp)
Anette Struve Øistad (H)     vara: Dina Kristin Strandvik (Frp)      

Medlemmer fra Eidsvoll kommune
John-Erik Vika (Sp)               vara: Einar Madsen (A)
Olav Resaland (A)                vara: Anders Klaseie (Sp)     

Medlemmer fra Hurdal kommune
Runar Bålsrud  (V)               vara: Gunne Morgan Knai (A)
Iver Solsrud  (Sp)                 vara: Tor-Andre Andreassen