Del 1 - Sortering ved kilden

 

 

Del 2 - Renovatør og dunker

 

 

Del 3 - Ombruk og OMGJØRAS

 

 

Del 4 - Farlig avfall og miljøgifter

 

 

Del 5 - Materialgjenvinning

 

 

Del 6 - Deponi