Del 1 - Sortering med kilden

Del 2 - Renovatør og dunker

Del 3 - Ombruk og OMGJØRAS

Del 4 - Farlig avfall og miljøgifter

Del 5 - Materialgjenvinning

Del 6 - Deponi