Gjenvinningsstasjon

Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker kommune har en sentral miljøstasjon på Dal Skog, som driftes av ØRAS IKS. Alt du ikke får plass til av avfall i din beholder hjemme, samt farlig avfall og EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) kan du levere til gjenvinningsstasjonen.
Vi tar ikke imot risikoavfall, sprengstoff og udetonert fyrverkeri.

 

Deponiet

Avfall som ikke kan sendes til gjenvinning, blir lagt på vårt deponi, hvor det blir liggende til evig tid. Tenk deg derfor nøye om, om ditt avfall kan gjenvinnes eller brukes på nytt, før det kastes i vår deponikasse.

 

OmgjØRAS

Gjenstander som du tenker er like helt og fint, vil vi gjerne vurdere å ta inn i vår bruktbutikk. 
Da kan du henvende deg til varemottaket.

 

Renseanlegg

Alt regnvann/smeltevann som renner igjennom deponiene, blir grundig renset før det slippes tilbake til naturen. Dette er vi lovpålagt å gjøre.

 

Sorteringsanlegg

Selv om du blander grønne matavfallsposer og vanlige butikkposer i din beholder, blir dette sortert fra hverandre i vårt sorteringsanlegg. Matavfallet gjenvinnes til biodrivstoff, flytende gjødsel og til jordprodukter.

 

Komposteringsanlegg

Her produseres næringsrik hagejord, laget på innbyggernes matavfall og hageavfall.

 

Fyringsanlegg/Pyrolyseanlegg

Alt ubehandlet treverk som kundene leverer til oss, blir brukt til både oppvarming av bygningsmassene på området og samtidig brukes det til produksjon av biokull. Dette gjør at vi kan produsere ca. 12 000.000 kWh med energi i året. 

 

Gassmotorer  

Istedet for å brenne av deponigassen (metangass), kjører vi denne igjennom to gassmotorer som produserer ca. 110.000 kWh strøm i året.

 

Mobil gjenvinningsstasjon

Hver vår og høst avholdes "Mobil gjenvinningsstasjon" ved Gamle kommunen i Hurdal. Hit kan Hurdals innbyggere levere kildesortert avfall på lik linje som ved anlegget på Dal Skog bare at det betales et fast inngangsgebyr på den mobile stasjonen.

 

Avfall på rett vei sparer miljøet og holder verdifulle ressurser i kretsløpet -
                                                            sier Trym Denvik, daglig leder i ØRAS