Inne i undervisningsrom:

ØRAS legger ned betydelige ressurser i å formidle et viktig budskap, og vi ønsker derfor at alle parter skal sitte igjen med følelsen av at besøket har vært hyggelig og lærerikt. Vi minner derfor om at det er lærerne som har hovedansvaret for elevenes oppførsel inne i undervisningsrom. Et skolebesøk til ØRAS skal ikke oppfattes som en "fridag" verken for lærere eller elever.

Skolene står selv ansvarlige for å passe på elevene og for elevenes sikkerhet under besøket.

Ute på anlegget:

Det har etterhvert blitt mange store avfallsbiler og maskiner som trafikkerer vår avfallsplass, og vi arbeider kontinuerlig med trafikksikkerheten på området. Elevene må derfor gjøres oppmerksomme på at instrukser følges og at det utvises god oppførsel ute på omvisningen.

Det skal være med et tilstrekkelig antall voksne på turen, slik at hver gruppe (max. 15 elever) har med en lærer/assisent/voksenperson i tillegg til omviser. Alle som beveger seg ute på området blir utstyrt med refleksvester fra ØRAS. Omviser har radiosamband, og er ansvarlig for å føre gruppen på sikre steder, mens lærer/voksen er ansvarlig for at elevene følger nødvendige instrukser.

Dersom elever gjør hærverk på området vil ØRAS forbeholde seg retten til å sende faktura til skolen.

Ellers er det ikke asfalterte veier overalt inne på anlegget, så det er viktig med solid og godt fottøy. Er det regnvær bør elevene ha gummistøvler. Ellers bekledning etter været.