ØRAS Plenjord er en jordblanding designet for optimal vekst av plenområder. Det er en ferdig gjødslet jord som består av 50% sand. Sanden bidrar til god drenering som er essensielt for å etablere og opprettholde en sunn og frodig plen.

ØRAS Plenjord har en næringsrik sammensetning: Biogjødsel sørger for plenens vekst og trivsel. Dette reduserer behovet for ekstra gjødsling og gjør vedlikeholdet enkelt.

ØRAS Plenjord er klassifisert som Klasse 1, som er en indikasjon på høy kvalitet og egnet sammensetning for formålet.

For å oppnå best mulig resultat med ØRAS Plenjord, er tilstrekkelig vanning viktig, spesielt i vekstperioden. Dette bidrar til å sikre at gresset etablerer seg godt og vokser jevnt og sunt gjennom sesongen.

Utsalg og produksjonssted: Miljøstasjon Dal Skog