- er samme utgangspunkt som Hagejord, men her tilsetter vi 50 % sand for god drenering til å anlegge plen. Denne er også næringsrik på Biogjødsel, og det vil ikke være nødvendig å gjødsle. Men tilstrekkelig med vann er viktig i vekstperioden. Kl. 1.

Utsalg og produksjonssted: Miljøstasjon Dal Skog