Beboere tilhørende et slikt anlegg sorterer og kaster avfallet sitt i egne nedkast som er plassert i fellesområdene. Avfallet blir transportert via rør til en såkalt sentral, hvor avfallet samles opp i store containere. Fulle containere vil senere bli tømt med en sugebil.

Abonnenter med avfallssug skal sortere husholdningsavfallet sitt på samme måte som andre innbyggere i ØRAS-kommunene.

Det er fire nedkast for avfallssuget

  • En for matavfall
  • En for plastemballasje
  • En for restavfall
  • En for papiravfall
     

Nedkast for avfall. Foto.
 

Viktig å huske på

  • Papp og papir har en tendens til å sette seg fast og tette igjen avfallsrørene. For at dette skal unngås, må de rives opp i mindre biter
  • Plastemballasje skal sorteres i returposer, ikke i sekker. Returposene er laget for å passe avfallssugene, mens sekkene blir for store.
  • Husk DOBBEL KNUTE på alle avfallsposer. Dessverre opplever vi fra tid til annen at det kommer mye løst avfall fra abonnenter som bruker avfallssug, dette er fordi posene ikke knytes godt nok igjen.
  • Dersom man bruker tynne poser til restavfallet har de en tendens til å sprekke, derfor anbefaler vi å bruke tykkere poser.

 

Vi har samlet informasjon om kildesortering for deg som har avfallssug i en informasjonsbrosjyre. Informasjonsbrosjyren kan du laste ned og skrive ut ved behov.  (PDF, 2MB)
 

Trenger sameiet flere poser, kan dette bestilles på våre nettsider
Har du noen spørsmål ang. avfallssug kan du kontakte ØRAS via e-post eller telefon.