Representantskapet i Øvre Romerike Avfallselskap IKS består av representanter fra våre fire eierkommuner. 

Møter i representantskapet er åpent og tilgjengelig for alle som ønsker å delta, og avholdes i møtelokalene på Miljøstasjon Dal Skog.

Møtekalender
DatoKlokkeslettOrgan
15.februar15.00Styret
21.mars15.00Styret
18.april15.00Styret
30.april15.00Representantskapet
13.juni15.00Styret
22.august15.00Representantskapet
29.august15.00Styret
10.oktober15.00Representantskapet
28.november16.00Styret

 

Datoer som er uthevet er planlagt møter i representantskapet. Dokumenter tilknyttet det akutelle møte kan lastes ned ved å klikke på den aktuelle datoen.