Representantskapet i Øvre Romerike Avfallselskap IKS består av representanter fra våre fire eierkommuner. 

Møter i representantskapet er åpent og tilgjengelig for alle som ønsker å delta, og avholdes i møtelokalene på Miljøstasjon Dal Skog.

Møtekalender
DatoKlokkeslettOrgan
15.februar15.00Styret
21.mars15.00Styret
18.april15.00Styret
30.april15.00Representantskapet
13.juni15.00Styret
22.august15.00Representantskapet
29.august15.00Styret
10.oktober15.00Representantskapet
28.november16.00Styret

 

Datoer som er uthevet er planlagt møter i representantskapet. Dokumenter tilknyttet det akutelle møte kan lastes ned ved under.

Møtedokumenter representantskapsmøtet 30.04.24

Innkalling (DOCX, 55KB). Prosjektregnskap butikk og biokull 2023. (PDF, 32KB) Styrets årsberetning 2023. (PDF, 1MB) Uavhengig revisors beretning 2023. (PDF, 139KB) ØRAS Resultatregnskap 2023. (PDF, 52KB) Årsregnskap 2023. (PDF, 3MB) Protokoll fra møte i representantskapet 30.04.24. (PDF, 909KB)