Med sin luftige struktur, takket være trefiber, og tilførselen av næringsrik kompost og organisk hestegjødsel, sikrer denne jordblandingen god etablering og sunn vekst. Biokull bidrar til forbedring av jordens egenskaper og fremmer en sunn og bærekraftig hagedyrking. 

ØRAS Kompost består av park- og hageavfall som har gjennomgått en aerob komposteringsprosess, der oksygen har vært tilgjengelig for nedbrytende mikroorganismer. Gjennom denne prosessen frigjøres næringsstoffer som nitrogen, fosfor og kalium (NPK). 

Trefiber forbedrer jordens dreneringsevne. Den løse strukturen gjør at vannet renner gjennom jorden mer effektivt, og opprettholder en luftig jordstruktur. Dette reduserer risikoen for overvanning, og plantenes røtter får tilstrekkelig tilgang på oksygen.  

ØRAS Hestegjødsel består av park- og hageavfall kompostert og hygiensiert sammen med hestemøkk. Hestegjødselen tilfører viktige næringsstoffer til plantene.  

ØRAS Biokull har en porøs struktur med store overflater som binder CO2, og en unik egenskap til å holde på vann og næringsstoffer. Biokullet er ladet med biogjødsel av matavfall.   

Utsalg og produksjonssted: Miljøstasjon Dal Skog