Når vi rekrutterer til stillinger hos oss, vektlegger vi i stor grad personlige egenskaper i tillegg til den riktige kompetansen. Hvis du i tillegg er miljøbevisst og god i kildesortering, er det et pluss.

Med fremtidig vekst i vår region, vil ØRAS være et selskap i sterk utvikling og det vil fort kunne gi plass til flere ansatte.

Av og til får vi forespørsel om utplassering av elever eller mulighet for sommerjobb. Dette vurderer vi i hvert enkelt tilfelle, men elevene må ha fylt 20 år. Vi har også en del pensjonister som jobber for oss, og en rekke tilkallingsvikarer. Øvre aldersgrense har vi valgt å sette til 75 år.

Vi anbefaler å følge oss på våre nettsider og i sosiale medier. Det er på disse arenaene vi kunngjør våre ledige stillinger.