I papp/papir-beholderen hjemme skal alt papp/papir-avfall, også makulert papir, legges løst og ikke i poser eller sekker. Papiret skal være rent, tørt og ikke tilsølt, og helst uten tilslag av plast eller andre materialer. Overskytende mengder leveres til gjenvinningsstasjon. 

Gave- /julepapir og pakkebånd sorteres som restavfall.

Benytter du deg av avfallssug der du bor, skal makulert papir legges i bæreposer og kastes som restavfall. Dette fordi papirstrimlene skaper problemer i avfallssuget.

Drikkekartonger kan bli til lodd i returkartonglotteriet hvis du ønsker å delta. Skyll kartongen, press den flat og skriv navn og telefonnummer til den du vil skal vinne. Du kan delta med alle typer drikkekartong og uansett om de er store eller små. Kartongene med navn og nummer kildesorterer du sammen med papp og papir. 

Drikkekartong er emballasje for drikke og flytende matvarer. De kan inneholde for eksempel melk, drikkeyoghurt, kefir, juice, vin, bønner, hakkede tomater, sauser og puddinger. Slike kartonger brukes også til flytende vaske- og skyllemidler. Men har de inneholdt farlig avfall som spylervæske bør de kastes i restavfallet.

Du kan velge om du vil levere kartongene enkeltvis eller i kubber. Det er ikke noe krav til hvor mange kartonger som skal være i en kubbe. Alle kartonger med navn og nummer er med i trekningen av 100.000 eller 10.000 kroner.

Kartongene legger du løse i beholderen.
Kubbe med ferdig brettede kartonger. Foto.

Navn og telefonnummer skrives på kubben eller på enkeltkartongene

Kubber og kartonger legges løst i beholderen.

Her er eksempler på hva som skal beholderen:

  • Aviser, ukeblader og konvolutter (også med vindu) 
  • Reklame. (Ta gjerne av evt. plastfolie og sorter dette som plastemballasje)
  • Drikkekartonger (ikke i pose) og eggekartonger
  • Bøker - innbundne med både stive og myke permer. (Mrk: Større mengder innbundne bøker med stive permer kan leveres på gjenvinningsstasjonen.)
  • Pappesker og bølgepapp. Hvit isopor tas ut av esker og kastes i restavfallet. (Større mengder hvit isopor kan leveres i egen konteiner på gjenvinningsstasjonen).
  • Pappemballasje fra matvarer og frysevarer (ikke tilsølt) og andre dagligvarer som esker fra parfymer, sko etc.
  • Emballasje som er merket med:  

    Merke for papiravfall. Illustrasjon. Merke for pappavfall. Illustrasjon.  Merke for kartongavfall. Illustrasjon.

Det koster kr. 100,- i brukerbetaling for å levere avfall i sorteringsrundellen på Dal Skog. Det kan derfor være lurt å utnytte kapasiteten på papirbeholderen hjemme. Bor du i Eidsvoll, Nannestad eller Ullensaker kommune, kan du ha valgfri størrelse på din papirbeholder uten endring i renovasjonsgebyret.