I papp/papir-beholderen hjemme skal alt papp/papir-avfall, også makulert papir, legges løst og ikke i poser eller sekker. Papiret skal være rent, tørt og ikke tilsølt, og helst uten tilslag av plast eller andre materialer. Overskytende mengder leveres til gjenvinningsstasjon. 

Avfall som står ved siden av beholder tas ikke med av renovatør.

Gave- /julepapir og pakkebånd sorteres som restavfall.

Benytter du deg av avfallssug der du bor, skal makulert papir legges i bæreposer og kastes som restavfall. Dette fordi papirstrimlene skaper problemer i avfallssuget.

Drikkekartonger kan bli til lodd i returkartonglotteriet hvis du ønsker å delta. Skyll kartongen, press den flat og skriv navn og telefonnummer på den. Enkeltkartonger er med i trekningen om kr. 10.000,-. Kun kartongkubber (med minimum 6 kartonger brettet inn i den 7. kartongen) er med i trekningen om både kr. 10.000,- og kr. 100.000,-. Kartongene legger du løse i beholderen, og ikke lenger i plastpose.
bilde av brettede kartonger

Navn og telefonnummer skrives på kubben.

Kubber og kartonger legges løst i beholderen.

Her er eksempler på hva som skal beholderen:

  • Aviser, ukeblader og konvolutter (også med vindu) 
  • Reklame. (Ta gjerne av evt. plastfolie og sorter dette som plastemballasje)
  • Drikkekartonger (ikke i pose) og eggekartonger
  • Bøker - innbundne med både stive og myke permer. (Mrk: Større mengder innbundne bøker med stive permer kan leveres på gjenvinningsstasjonen.)
  • Pappesker og bølgepapp. Hvit isopor tas ut av esker og kastes i restavfallet. (Større mengder hvit isopor kan leveres i egen konteiner på gjenvinningsstasjonen).
  • Pappemballasje fra matvarer og frysevarer (ikke tilsølt) og andre dagligvarer som esker fra parfymer, sko etc.
  • Emballasje som er merket med:  

    Papir Papp Drikkekartong

Det koster kr. 100,- i brukerbetaling for å levere avfall i sorteringsrundellen på Dal Skog. Det kan derfor være lurt å utnytte kapasiteten på papirbeholderen hjemme. Bor du i Eidsvoll, Nannestad eller Ullensaker kommune, kan du ha valgfri størrelse på din papirbeholder uten endring i renovasjonsgebyret.