Du som abonnent er selv ansvarlig for å ha store nok avfallsbeholdere som er tilpasset ditt behov.

Renovatøren er ikke forpliktet til å tømme overfylte renovasjonsbeholdere eller beholdere som ikke er sortert eller pakket riktig. Hvis du som abonnent opplever at beholderen din ikke har blitt tømt, skal du få en melding om hvorfor; enten via SMS eller en gul lapp som henges på beholderen din.

For at renovatøren skal kunne tømme beholderne dine på en optimal måte, er det viktig at:

  • beholderne dine er fri for snø - både oppå og rundt
  • det er strødd rundt beholderne
  • kvister og grener er klippet rundt beholderne 
  • håndtakene er vendt ut på tømmedag

Det skal ikke kastes store gjenstander, løst avfall eller store sekker i beholderne.