Abonnenten er selv ansvarlig for å ha store nok avfallsbeholdere som er tilpasset sitt behov.

Renovatøren er ikke forpliktet til å tømme overfylte renovasjonsbeholdere eller beholdere som ikke er sortert eller pakket riktig. Abonnenten skal få en melding om hvorfor beholderen ikke er tømt.

For at renovatøren skal kunne tømme beholderne dine på en optimal måte, er det viktig 

  • at beholderne er fri for snø - både oppå og rundt
  • at det er strødd
  • at kvister og grener er klippet rundt beholderne 
  • at håndtakene er vendt ut på tømmedag

Det skal ikke kastes store gjenstander, løst avfall eller store sekker i beholderne.