Du som abonnent er selv ansvarlig for å ha store nok avfallsbeholdere til ditt behov. 

Renovatøren er ikke forpliktet til å tømme overfylte renovasjonsbeholdere eller beholdere som ikke er sortert eller pakket riktig. Hvis du som abonnent opplever at beholderen din ikke har blitt tømt, skal du få en SMS om hvorfor.

For at renovatøren skal kunne tømme beholderne dine på en optimal måte, er det viktig at:

  • beholderne dine er fri for snø - både oppå og rundt
  • det er strødd rundt beholderne
  • kvister og grener er klippet rundt beholderne 
  • håndtakene er vendt ut på tømmedag

Det skal ikke kastes store gjenstander, løst avfall eller store sekker i beholderne.