Kjære nabo

Flyfoto over Dal Skog
Av Kirsten Lundem,

Vi ønsker å ha et godt og åpent forhold til våre naboer så hvis du lurer på noe i forhold til vår drift, er du alltid velkommen til å ta kontakt.

Det som er spesielt hyggelig å registrere, er at vi hverken i 2017 eller 2018 har mottatt en eneste klage på lukt fra anlegget! Det er vi stolte av. 

Dersom det skulle oppstå luktplager fra vårt anlegg, vil vi naturligvis varsle om dette på våre nettsider og på vår Facebookside. 

I januar 2017 inviterte ØRAS naboer i Mogreina og Dal til informasjonsmøte om vår virksomhet, drift og fremtidsplaner. Anledningen var ØRAS’ søknad til Fylkesmannen i Oslo og Akershus om tilpasning av eksisterende tillatelser for aktivitet på Dal Skog.