Kjære nabo

Flyfoto over Dal Skog
Av Kirsten Lundem,

Vi ønsker å ha et godt og åpent forhold til våre naboer så hvis du lurer på noe i forhold til vår drift, er du alltid velkommen til å ta kontakt.

Det som er spesielt hyggelig å registrere så langt i 2016, er at vi for første gang i løpet av alle driftsårene på Dal Skog ikke har mottatt en eneste klage på lukt fra anlegget! Det er vi stolte av. 

Dersom de skulle oppstå luktplager fra vårt anlegg, vil vi naturligvis varsle om dette på våre nettsider og på vår Facebookside. 

Informasjonsmøte Dal Skog, 12.01.2017.

ØRAS inviterte naboer i Mogreina og Dal til informasjonsmøte om vår virksomhet, drift og fremtidsplaner. Anledningen var ØRAS’ søknad til Fylkesmannen i Oslo og Akershus om tilpasning av eksisterende tillatelser for aktivitet på Dal Skog, og EUB's artikkel før jul 2016 om naboer som er redde for forurensning av grunnvannet.