AdresseTelefon og nett
Øvre Romerike Avfallsselskap IKSTlf: +47 63 92 78 80
Miljøstasjon Dal Skog 
Ørasvegen 85Epost: firmapost@oeras.no
2054 MOGREINAVaktselskapet M16: 90523367


For andre henvendelser, fyll ut skjema under:

Kontakt oss

Bosatt i kommune*:      

Nettstedet vårt bruker kryptering med https:// som sikrer en trygg datakommunikasjon mellom oss og deg som bruker. Vi lagrer innsendt skjema med dine opplysninger i 90 dager.