AdresseTelefon og nett
Øvre Romerike Avfallsselskap IKSTlf: +47 63 92 78 80
Miljøstasjon Dal Skog 
Ørasvegen 85Epost: firmapost@oeras.no
2054 MOGREINAVaktselskapet M16: 90523367


For andre henvendelser, fyll ut skjema under:

Kontakt oss

Bosatt i kommune*: