Skal ditt lag, forening, organisasjon eller bruktbutikk (som driftes på frivillig basis) levere avfall som blir igjen etter et loppemarked, kan dette leveres til Dal Skog. Slikt avfall er i realiteten en forlengelse av vanlig husholdningsavfall og leveres dermed til samme priser som gjelder for privatkunder. 

Ettersom vi registrerer inn mengden med "restlopper" ber vi om at avfallet veies inn i vektas åpningstid.

EE-avfall og klær, sko og tekstiler kan leveres gratis utenfor rundellen. 

Se retningslinjer for levering av "restlopper" i menyen til høyre

Ta kontakt med ØRAS dersom du har spørsmål til avfallsleveransen. Vi ber om at nedenstående skjema fylles ut og sendes inn til ØRAS før levering (gjelder loppemarkeder):


Nettstedet vårt bruker kryptering med https:// som sikrer en trygg datakommunikasjon mellom oss og deg som bruker. Vi lagrer innsendt skjema med dine opplysninger i 90 dager. Dine personlige opplysninger blir ikke brukt i forbindelsen med markedsføring.