Skal ditt lag, forening, organisasjon eller bruktbutikk (som driftes på frivillig basis) levere avfall som blir igjen etter et loppemarked, kan dette leveres til Dal Skog.

Slikt avfall er i realiteten en forlengelse av vanlig husholdningsavfall og kan dermed leveres kostnadsfritt til oss. ØRAS ønsker heller at fortjenesten skal komme barn og aktiviteter til gode.

Å få levere avfallet kostnadsfritt på Dal Skog betyr bedre lønnsomhet for loppemarkedene, økt andel ombruk av gjenstander og mindre avfall til sluttbehandling. ØRAS ser på dette som en viktig del av å nå avfallspyramidens mål om mer ombruk samt hindre at avfall oppstår. I tillegg er dette en del av ØRAS samfunnsansvar i ØRAS eierkommuner. 

Brukbare ting som loppemarkedene ikke får solgt, kan gjerne leveres til ØRAS sin bruktbutikk, OMGJØRAS. 

I menyen til høyre, finner du retningsliner for levering av "restlopper".

Ta kontakt med ØRAS dersom du har spørsmål til avfallsleveransen.

  • Nedenstående skjema fylles ut og sendes inn til ØRAS før levering:

Nettstedet vårt bruker kryptering med https:// som sikrer en trygg datakommunikasjon mellom oss og deg som bruker. Vi lagrer innsendt skjema med dine opplysninger i 90 dager. Dine personlige opplysninger blir ikke brukt i forbindelsen med markedsføring.