Nyhetsarkiv

 • "Miljøposten" er i anmarsj.

  Publisert:
  Miljøposten 2018/2019 - Informasjon fra ØRAS

  Nå kommer sesongbladet vårt i nytt design. Bladet er på veg ut til din postkasse; og du kan vinne gavekort!

 • ØRAS maskinpark over på fornybart drivstoff

  Publisert:
  ØRAS har gått over til HVO Diesel på hele maskinparken

  Som et ledd i miljøsatsingen har ØRAS nå begynt å bruke fornybart drivstoff på egne maskiner. Dette reduserer utslippet av fossile drivhusgasser med ca 74% sammenlignet med fossil diesel.

 • Million-kontrakt med miljøkrav

  Publisert:
  Bilde av avisforside EUB

  Nå kjører vår samarbeidspartner på transport av restavfall, REKOM, på fornybart drivstoff. Snart skal alle ØRAS-maskiner gjøre det samme !

 • Produserer strøm av søppel

  Publisert:
  Bilde fra kontrollrom i gasshus

  Ved hjelp av store gassmotorer trekkes gass ut og gir søppeldynger fra 80- og 90-tallet ny verdi på ØRAS. Saken kan også leses i EUB 12.12.17

 • Derfor skal du bruke gjennomsiktige sekker

  Publisert:
  Bilde av gjennomsiktige sekker

  Flere og flere avfallsselskaper velger nå å forby levering av brennbart restavfall i sorte sekker på gjenvinningstasjonene. Her får du vite hvorfor avfallet skal være synlig:

logo_footer_oras

Miljøstasjon Dal Skog
Ørasvegen 85
2054 Mogreina

Org.nr: 971040610
Bank  :  1606.08.05974

Tlf: +47 63 92 78 80
firmapost@oeras.no