Skal du bygge ny bolig eller gjøre endringer på egen eiendom kan dette påvirke avfallshåndteringen.
 

God planlegging er halve arbeidet og du slipper å gjøre ting om igjen. Det er ditt ansvar som abonnent å tilrettelegge for avfallshåndteringen på en tilfredsstillende måte og etter kommunens renovasjonsforskrift.

 

Mer om bestilling, valg av renovasjonsløsninger, kapasiteter og plasseringer kan du også finne på din kommunes nettsider.

Eidsvoll kommune

Hurdal kommune

Nannestad kommune

Ullensaker kommune