Skal du bygge ny bolig eller gjøre endringer på egen eiendom kan dette påvirke avfallshåndteringen.

God planlegging er halve arbeidet og du slipper å gjøre ting om igjen. Det er ditt ansvar som abonnent å tilrettelegge for avfallshåndteringen på en tilfredsstillende måte og etter kommunens renovasjonsforskrift.

Mer om bestilling, valg av renovasjonsløsninger, kapasiteter og plasseringer kan du finne på din kommunes nettsider

Renovasjonsordningen i Eidsvoll kommune

Renovasjonsordningen i Hurdal kommune

Renovasjonsordningen i Nannestad kommune

Renovasjonsordningen i Ullensaker kommune