Leveres i kleskontinere utenfor hall 2 på gjenvinningsstasjonen.

Du kan levere ALLE kvaliteter tøy og tekstiler, bare det er helt, rent og tørt. Alt av slitte klær og tekstiler kan også leveres.

Mottaker skal sørge for grundig sortering av tekstilene. Dette kan være:

  • Myke leker (uten batterier)
  • Accessoirer (som vesker, belter, hatter etc.)
  • Gardiner, duker, sengetøy, håndklær, puter
  • Tekstiler, klær og sko

    Tekstiler. Illustrasjon.

Det meste kan brukes om igjen. Det som ikke går til direkte ombruk, går til material-gjenvinning og blir til nye tekstilprodukter. Slitt tøy kan bli til filler og filleryer o.l. 

Innlevert tøy kan også til en viss grad bli reparert, som f.eks. reparasjon av glidelåser og påsying av knapper. Skitne, utslitte og våte/mugne tekstiler sorteres som restavfall, og bør leveres på en gjenvinningsstasjon.

Det er gratis å levere tekstiler i kleskonteinere. Tekstilene må legges i plastposer som knytes igjen.